sme.sk
 

Medzinárodné podnikanie

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Medzinárodné podnikanie

Medzinárodné podnikanie

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Analýza možností vstupu spoločnosti ŠEVT, a.s. na český trh (2008 | pridané 17. februára 2009)

Veronika Michalková; Školiteľ: Bobovnický Artur, Ing. CSc.

Hlavnou témou diplomovej práce je globalizácia a medzinárodný marketing a analýza možností vstupu slovenskej firmy ŠEVT, a.s. na český trh. Práca je rozdelená do troch častí.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Spoločensky zodpovedné podnikanie s aplikáciou na Tatra banku, a.s. (2008 | pridané 7. júna 2008)

Ing. Michal Jankaj; Školiteľ: doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať pojem spoločensky zodpovedné podnikanie z historického aj súčasného pohľadu, zaoberať sa jeho jednotlivými princípmi a zobraziť súčasný stav skúmaného problému na Slovensku. V praktickej časti bolo cieľom zamerať sa na implementáciu princípov spoločensky zodpovedného podnikania v jednej zo slovenských komerčných bánk – v Tatra banke, a.s..

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Podporné programy a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v SR za roky 2002-2006 (2007 | pridané 25. septembra 2007)

Ján Hargaš; Školiteľ: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.

Cieľom záverečnej práce bolo analyzovať systém podporných programov pre malé a stredné podnikanie za roky 2002 až 2006 so zameraním na programy realizované formou nenávratného finančného príspevku a na základe prieskumu zistiť, či prispievajú ku konkurencieschopnosti prijímateľov pomoci. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 21 grafov, 5 tabuliek, 4 schémy, 3 obrázky a 13 príloh.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa