sme.sk
 

Podnikový manažment

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Podnikový manažment

Podnikový manažment

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Využiteľnosť open source softvéru v podnikaní na Slovensku (2010 | pridané 23. augusta 2010)

Tomáš Palkovič; Školiteľ: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Táto práca pojednáva o najdôležitejších aspektoch open source softvéru a ich implikáciách najmä na oblasť využiteľnosti takéhoto softvéru v podnikaní. Úvod práce spracováva oblasti histórie a proces vývoja softvéru z pohľadu softvérového inžinierstva.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Lobing a ovplyvňovanie rozhodnutí (2009 | pridané 19. mája 2009)

Adam Markuš; Školiteľ: Mgr. Peter Gál, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať lobing podnikov v prostredí Slovenskej republiky. Jej zámerom je priblížiť lobing ako významnú súčasť vzťahov podnikov a vlády. Venuje sa motivácii podnikov k lobingu, jeho aktérmi, obsahom a technikami. Snaží sa nájsť optimálny prístup firiem k lobingu a pomenovať faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Práca je rozdelená na tri kapitoly.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tvorba komunikačnej stratégie firmy (2007 | pridané 19. decembra 2007)

Veronika Reiffová; Školiteľ: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc

Stratégia firemnej komunikácie slúži ako manuál na realizáciu komunikačných aktivít firmy, značky, alebo produktu. Zabezpečuje systematickosť v komunikácii s trhom, odstraňuje náhodné a neefektívne aktivity a tým zabezpečuje úsporu nákladov a ich efektívne využitie. Správne zvolená komunikačná stratégia vedie k úspešnému osloveniu, získaniu a samozrejme udržaniu zákazníka.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

49hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Analýza systému vzdelávania zamestnancov (2005 | pridané 10. mája 2005)

Peter Pinter; Školiteľ: Mgr. Branislav Vargic, PhD.

Porovnanie vzdelávacích programov dvoch komerčných bánk v Slovenskej Republike

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

50hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa