sme.sk
 

Poisťovníctvo

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Poisťovníctvo

Poisťovníctvo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

ANALÝZA POISŤOVACÍCH PRODUKTOV S VYUŽITÍM METÓD DATAMININGU (2010 | pridané 18. decembra 2010)

Peter Hromada; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou metód data miningu v oblasti poisťovníctva. Zameriava sa na špecifické riziko, ktoré vzniká pri predaji poistných produktov – riziko stornovanosti zmluvy. Cieľom práce je overenie vytvorených data miningových modelov na nových dátach a identifikácia prípadných zmien, ktoré v modeloch nastali.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Poisťovníctvo

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa