sme.sk
 

Svetová ekonomika

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Svetová ekonomika

Svetová ekonomika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Pôsobenie cenových bublín na globálny finančný systém (2009 | pridané 7. novembra 2009)

Dáša Stanková; Školiteľ: Ing. Stanislav Zábojník

Cieľom záverečnej práce bolo skúmanie príčin vzniku a pôsobenia cenových bublín v globálnom finančnom systéme a ich súvislosti so vznikom finančných kríz. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 14 grafov, 2 obrázky a 3 tabuľky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Svetová ekonomika

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nová ekonomika a jej potenciál pre svetové hospodárstvo (2003 | pridané 30. mája 2007)

Michal Vanovčan; Školiteľ: Prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.

Má zmysel hovoriť o Novej ekonomike? Existuje jej ucelená definícia? Čo je a čo nie je Nová ekonomika? Je možné pozorovať jej vplyv a teda využiť jej potenciál pre celé svetové hospodárstvo? Vyplývajú z objektívnej analýzy závery pre formulovanie ekonomických stratégií pre budúce obdobia?

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Svetová ekonomika

49hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Energetická politika (2005 | pridané 9. júna 2005)

Soňa Obrtálová; Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Zapletal, PhD.

Diplomová práca bola vypracovaná v rámci magisterského štúdia na Fakulte Managementu Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia Európska integrácia. Cieľom práce je upútať pozornosť na závažnú a aktuálnu tému - energetika a vyvolať diskusiu o možnostiach riešenia súčasnej neudržateľnej energetickej situácie.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Svetová ekonomika

31hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa