sme.sk
 

Účtovníctvo

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Účtovníctvo

Účtovníctvo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Metódy riadenia rizika s využitím hĺbkovej analýzy údajov (2009 | pridané 27. augusta 2009)

Ivana Hujíková; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca prezentuje praktické využitie dataminingových techník v oblasti poisťovníctva. Zaoberá sa rizikom z pohľadu poisťovne pre prípad stornovania zmlúv, identifikáciou kľúčových faktorov ovplyvňujúcich stornovanie zmlúv, pričom na kvantifikáciu vplyvu vysvetľujúcich premenných je použitý softvér SAS Enterprise Miner 5.3.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Účtovníctvo

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia bootstrapových metód (2009 | pridané 28. mája 2009)

Lucia Pokrievková; Školiteľ: prof. Ing. Milan Terek, PhD.

Neustála revolúcia v oblasti informatiky má dramatický vplyv aj na štatistiku. Prieskumné analýzy údajov sa získajú ľahšie, ak sú výpočty a následné znázornenie grafmi automatizované. Štatistické štúdie veľmi veľkých a komplexných súborov sa tak stávajú čoraz realizovateľnejšími.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra štatistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Účtovníctvo

33hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa