diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

Verejná správa a regionálny rozvoj

Portál obsahuje 5 diplomových prác z odboru Verejná správa a regionálny rozvoj

Verejná správa a regionálny rozvoj

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Development of the Knowledge Economy in Regions - The Knowledge Transfer from University (2008 | pridané 9. júla 2008)

Peter Chovaňák; Školiteľ: Ing. Štefan Rehák, PhD.

The Knowledge Economy is involved in many theoretical and practical approaches to the functioning of economy in regions. Introducing such approaches and looking at their using and functioning in reality is offered as a starting point for later application of thoughts from them that should go towards regional development and that can in many ways lead to the economic growth and development.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja (KVSaRR) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Národný strategický referenčný rámec SR 2007 - 2013 a nadväzujúce dokumenty k nemu v kontexte regionálneho rozvoja. (2008 | pridané 2. júna 2008)

Ing. Martin Gallik; Školiteľ: Ing. Monika Daňová, PhD.

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) Slovenskej republiky pre roky 2007 až 2013, je základným kameňom kohéznej politiky SR uplatňovanej v rámci teritória členských štátov Európskej únie, prostredníctvom ktorého obhajuje Slovenská republika svoje konvergenčné ambície vyjadrené v cieľoch rozvoja SR pre uvedené plánovacie obdobie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

e-Government na Slovensku, analýza súčasného stavu a možnosti jeho rozvoja (2008 | pridané 29. mája 2008)

Marek Tomeš; Školiteľ: Ing. Ladislav Bažó

Cieľom bakalárskej práce je analyzovať súčasný stav e-Governmentu na Slovensku a na základe skôr uskutočnených a vlastných prieskumov určiť úroveň jednotlivých, v rámci e-Governmentu, poskytovaných služieb. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 11 grafov, 3 schémy, 2 obrázky, 28 tabuliek a 7 príloh.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra služieb a cestovného ruchu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

27hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Postavenie a úlohy územnej samosprávy pri riešení rizík priemyselných havárií s cezhraničnými účinkami (2007 | pridané 4. marca 2008)

Miroslav Pénzeš; Školiteľ: Ing. Stanislav Filip, PhD.

Priemyselné havárie sú nebezpečným javom, ktoré majú potenciálnu silu narušiť bezpečnosť vo svojom okolí a ohroziť tak život, majetok i životné prostredie. Táto práca sa zaoberá postavením verejnej správy k podnikom, ktoré so sebou prinášajú tieto riziká do okolia, kde sú situované.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

34hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy (2007 | pridané 20. septembra 2007)

Miroslav Andris; Školiteľ: Ing. Pavel Mikuš, PhD

Diplomová práca prezentuje analýzu doposiaľ vykonaných reformných krokov v procese reforiem verejnej správy od roku 1989 do roku 2006. Popisuje históriu verejnej správy od 11. storočia do súčasnosti, analyzuje reformu verejnej správy, jej etapy a postupnosť zmien a to aj z hľadiska inštitucionálnych zmien.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

48hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa