Andragogika

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Andragogika

Andragogika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých (2010 | pridané 12. decembra 2012)

Dana Žeňuchová; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Bačová, CSc.

ŽEŇUCHOVÁ, Dana: Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých. [Diplomová práca] / Dana Žeňuchová. – Prešovská univerzita v Prešove. Filozofická fakulta; Inštitút edukológie a sociálnej práce. Katedra andragogiky. – Školiteľka: Doc. PhDr. Marta Bačová, CSc. – Stupeň odbornej kvalifikácie: magister philosophiae – Prešov: FF PU 2010. 89 s.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút edukológie a sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Andragogika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Psychologické otázky sociálnej integrácie sluchovo postihnutých (2010 | pridané 21. decembra 2011)

Mária Kollárová; Školiteľ: PhDr. Živčicová Eva

integrácia nepočujúcich na strednej škole a psychologický aspekt tohto procesu

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Andragogika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Teologický prínos niektorých diel C.S. Lewisa (2007 | pridané 25. novembra 2009)

Zuzana Fogašová; Školiteľ: ThDr. Róbert Sarka, PhD

Abstrakt FOGAŠOVÁ, Zuzana: Teologický prínos niektorých diela C. S. Lewisa (Diplomová práca). Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta v Ružomberku; Katedra katechetiky a praktickej teológie. Školiteľ: ThDr. Róbert Sarka, PhD. Študijný odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii biológia – náboženstvo. Ružomberok: 2007.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Andragogika

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa