sme.sk
 

Logopédia

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Logopédia

Logopédia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Kognitívna analýza porúch čítania u pacientov s ložiskovým poškodením mozgu (2005 | pridané 28. júna 2006)

Mgr. Marianna Hricová; Školiteľ: Doc. Zsolt Cséfalvay, PhD

Jazyky sú odlišné typom ortografie a pravidelnosťou písania. Práca skúma prítomnosť troch foriem alexií – fonologickej, hĺbkovej a povrchovej v slovenskom jazyku, ktoré boli v rámci modelu normálneho procesu čítania slov opísané v nízko transparentných a nepravidelných jazykoch.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra logopédie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Logopédia

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Efektivita tréningu komunikačných stratégií u osôb s afáziou (2005 | pridané 14. júna 2005)

Mária Škapcová; Školiteľ: Doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Práca prináša teoretické a empirické poznatky o efektivite tréningu komunikačných stratégií u osôb s afáziou. Tréningom komunikačných stratégií autorka zisťovala efektivitu používania komunikačných stratégií osobou s afáziou, ktorá sa tréningu zúčastnila s konverzačným partnerom a osobou s afáziou, ktorá absolvovala tréning bez participácie konverzačného partnera.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra logopédie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Logopédia

34hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa