sme.sk
 

Odborová didaktika

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Odborová didaktika

Odborová didaktika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Počítačové systémy - webová učebnica pre učiteľov (2005 | pridané 11. apríla 2005)

Michal Vavrek; Školiteľ: RNDr. Andrej Blaho

V diplomovej práci sa zaoberám návrhom a čiastočnou realizáciou webovej učebnice, ktorá má by? nápomocná učiteľom gymnázií, pri vyučovaní informatiky. Témou učebnice sú počítačové systémy. Najskôr sa venujem potrebe vytvorenia takejto učebnice a jej výhodám. Neskôr samotným návrhom a čiastočnou realizáciou.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra základov a vyučovania informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Odborová didaktika

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Didaktické počítačové hry II. (2004 | pridané 17. marca 2005)

Lucia Sobotková; Školiteľ: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.

Témou diplomovej práce sú didaktické počítačové hry. Jej súčasťou je didaktická počítačová hra s názvom AZ–Kvíz, ktorá bola vytvorená ako aplikácia v prostredí Java Development Kit. V práci je zároveň popísaný návrh, implementácia a metodika hry, ale tie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Odborová didaktika

48hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa