sme.sk
 

Predškolská a elementárna pedagogika

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Predškolská a elementárna pedagogika

Predškolská a elementárna pedagogika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Dôvody vzniku záškoláctva a alternativy jeho prevencie u žiakov špeciálnych základných škôl (2014 | pridané 10. septembra 2014)

Mgr.Maria Heverova; Školiteľ: Nemenovany PhD.

Práca sa zaoberá problematikou záškoláctva a jeho prevenciou u žiakov špeciálnych základných škôl. Práca obsahuje teoretické vymedzenie prevencie záškoláctva , popis príčin vzniku záškoláctva a charakteristiku žiakov špeciálnych základných škôl. Cieľom diplomovej práce je objasniť a charakterizovať problematiku záškoláctva u žiakov špeciálnych základných škôl a zároveň poukázať na možnosti prevencie voči tomuto nežiaducemu javu.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

3hlasy Dostupný celý text práce: DOC

Vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole (2007 | pridané 9. marca 2008)

Mgr. Erika Löbbová; Školiteľ: PaedDr. Monika Miňová

Hlavnou témou diplomovej práce je vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. V teoretickej časti sa zaoberáme výchovou z teoretického hľadiska, rodinou a vplyvom výchovy. V rámci rozsiahlych kapitol uvádzame druhy rodiny a pri výchove jej pozitíva, negatíva a vplyv.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Problematika spracovania učebnej látky do multimediálnych kurzov (CBT) a do online kurzov (WBT) (2007 | pridané 10. júna 2007)

Slavomír Smalec; Školiteľ: doc. Ing. Jana Burgerová, Phd.

O zmenách v tradičnom vzdelávaní a o využití nových metód a foriem v procese výučby pojednáva súčasná edukácia. Jednou z možností ako edukačný proces obohacovať a tým aj vytvoriť vhodné podmienky pre modernú výučbu je využitie informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré majú v dnešnej tvorivej škole nezastupiteľné miesto.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra prírodovedných a technických disciplín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa