sme.sk
 

Špeciálna pedagogika

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Efektívnosť nultého ročníka základnej školy v edukácii rómskeho žiaka (2012 | pridané 24. júna 2012)

Marek Krajňák; Školiteľ: PaedDr. Jaroslava Bernáthová

Predmetom diplomovej práce je problematika efektívnosti edukácie rómskeho žiaka v nultom ročníku základnej školy. Je koncipovaná do troch základnych kapitol a má teoreticko - aplikačný charakter.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Špeciálna pedagogika

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia hry v diagnostike a terapii interakcií medzi rodičom a dieťaťom s postihnutím (2009 | pridané 17. mája 2009)

Zuzana Hnojčíková; Školiteľ: Mgr. Erika Tichá, PhD.

Hra je dôležitým činiteľom v živote detí a ich rodín. Hra nám ponúka mnoho možností a to nielen rodičom, ale aj diagnostickým pracovníkom. Preto je hra dôležitým ukazovateľom v špeciálnopedagogickej diagnostike a terapii. V špeciálnopedagogickej diagnostike ju môžeme využiť pri pozorovaní vzťahovej väzby, miery porozumenia rodiča dieťaťu, spôsobe riešenia konfliktných situácii a ich priebehu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Špeciálna pedagogika

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa