sme.sk
 

Ostatné príbuzné odbory

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Ostatné príbuzné odbory

Ostatné príbuzné odbory

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Analýza programu Book Read (2003 | pridané 5. apríla 2009)

Zdeno Brontvay, PaedDr.; Školiteľ: Zdeno Brontvay, PaedDr.

Je pravda, že na vybudovanie Európskej únie nestačí iba zosúladiť právne normy a stanoviť podmienky vstupu. Je potrebné vplývať na psychiku Európanov. Ľudská psychika sa rozvíja a utvára v činnosti. S rozvojom európanstva bude spojených množstvo spoločných činností. Nepochybne budú medzi nimi aj činnosti spojené s riešením jazykových úloh.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Ostatné príbuzné odbory

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Kariérne poradenstvo na stredných školách v Trenčianskom kraji (2007 | pridané 13. júna 2007)

Ing. Marcela Lučanská; Školiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

Práca sa zoberá problematikou kariérneho poradenstva , jeho úlohou v zvyšovaní kvality ľudských zdrojov , spoločenským významom kariérneho poradenstva, faktormi, ktoré ho ovplyvňujú, postupmi a krokmi, ktoré využíva a zefektívňovaním profesionálneho správania sa ľudí, nakoľko kariérne poradenstvo predstavuje účinný nástroj prevencie pred možnou nezamestnanosťou v budúcnosti, zosúlaďuje individuálne želania a potreby so spoločenskými, šetrí, dokonca znásobuje spoločenské prostriedky investované do vzdelávania a odbornej prípravy mládeže.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Ostatné príbuzné odbory

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa