Sociológia

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Sociológia

Sociológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Komu patria deti? Kontrola detstva a jej vývoj v 19. a 20. storočí (2009 | pridané 9. mája 2009)

Dominika Zavadilíková; Školiteľ: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Cieľom tejto práce je prezentovať zmeny vo vnímaní kontroly detstva z pohľadu rodiny, komunity a štátu v modernite, a zároveň načrtnúť ich smerovanie v post - modernite. Teoretická časť popisuje tak tradičné vnímanie konceptu dieťaťa ako aj novú paradigmu a s tým spojené vplyvy sociálnej kontroly naň.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociológia

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza násilia zobrazovaného v televízií (výskum troch slovenských TV staníc) (2008 | pridané 5. júla 2008)

Pavol Drotován; Školiteľ: Mgr. Michal Kratochvíla

Diplomová práca prináša empirické poznatky o násilnom obsahu televízneho vysielania na Slovensku.Autor pritom netradičnou cestou, využívajúc inšpiráciu zo zahraničných výskumov, meria, skúma a porovnáva násilné správanie a konanie zobrazované v troch hlavných slovenských televíznych staniciach vo vybranom týždni vysielania.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra sociológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociológia

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa