sme.sk
 

Teória politiky

Portál obsahuje 7 diplomových prác z odboru Teória politiky

Teória politiky

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov (2013 | pridané 13. apríla 2013)

Peter Daubner; Školiteľ: doc. PhDr. Mgr. Peter Ondria, PhD.

Diplomová práca s názvom Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov sa zaoberá predovšetkým neomarxistickým príspevkom do filozofického diskurzu o sociálnej spravodlivosti. Problematika sociálnej spravodlivosti je z marxistickej pozície analyzovaná v kontexte prebiehajúcej ekonomickej globalizácie a kritiky neoliberálnej ideológie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Chomského kritika médií (2011 | pridané 3. apríla 2011)

Peter Daubner; Školiteľ: Mgr. Gabriela Mezeiová

Daubner Peter: Chomského kritika médií, bakalárska práca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie, školiteľ: Mgr. Gabriela Mezeiová, stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár (Bc.), Banská Bystrica, 2011, 46 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Problém legitimity v modernom politickom systéme (2010 | pridané 14. júna 2010)

Tomáš Buchal; Školiteľ: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Tomáš Buchal: Problém legitimity v modernom politickom systéme, diplomová práca, Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie, vedúci prof. PhDr. Ján Koper, PhD., stupeň odbornej kvalifikácie: magister (Mgr.), Banská Bystrica, 2009, 77 s. Diplomová práca sa zaoberá problémom legitimity v politickom systéme.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

10hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Marianna Petrasova: WHAT HAS USHERED SLOVAKIA INTO A NEW DEMOCRATIC ERA? (2006 | pridané 10. februára 2009)

Marianna Petrasova; Školiteľ: Dr Sean Hanley

In the aftermath of postcommunism, Slovakia did not consolidate liberal democracy. Yet the 1998 election did eventually trigger the democratic breakthrough in Slovakia. Thus this dissertation reflects upon what ushered Slovakia into a new democratic era following the pivotal election.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Medzinárodná ekonomická migrácia v rámci EÚ (2007 | pridané 1. apríla 2008)

Juraj Ondrejčík; Školiteľ: Doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou ekonomickej migrácie v súčasnej Európskej únii, konkrétne migráciou medzi jej členskými krajinami. Prezentuje rovinu teoretickú ako i rovinu empirickú. Snahou tejto práce je poukázať na konkrétne možné podoby a prejavy migrácie z pohľadu Európskej únie, cieľových krajín, krajín pôvodu migrácie ako aj z pohľadu samotného migranta.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

37hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii. (2007 | pridané 2. decembra 2007)

Mgr. Jana Valkučáková; Školiteľ: Prof. PhDr. František Briška, CSc.

Politická filozofia liberalizmu, politická filozofia komunitarizmu, ich vznik, vývoj, základné myšlienky, politické myslenie najvýznamnejších autorov: J.Rawls, R.Dworkin, R.Nozik, F.A.Hayek, A.MacIntyre, Ch.Taylor, M.Walzer. Predmety diskusie medzi zástancami liberalizmu a zástancami komunitarizmu, hlavné sporné body, vývoj diskusie a jeho súčasné štádium.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

História a súčasnosť populizmu v USA (2007 | pridané 10. júla 2007)

Peter Vargovčík; Školiteľ: PhDr. Vladimír Dančišin, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá objasnením významu pojmu populizmus a tomu, ako je tento fenomén vnímaný v USA. Práca tiež skúma politické strany, hnutia a osobnosti, ktoré boli a sú v Spojených štátoch zaraďované medzi populistické. Práca hľadá odpoveď na otázku, do akej miery je americká demokracia na pokraji novej populistickej revolúcie.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

63hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa