diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

Porovnávacia politológia

Portál obsahuje 6 diplomových prác z odboru Porovnávacia politológia

Porovnávacia politológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

KOMPARATÍVNA ANALÝZA POSTAVENIA HLÁV ŠTÁTOV VO VYBRANÝCH ŠKANDINÁVSKYCH KRAJINÁCH (2011 | pridané 9. novembra 2011)

Tomáš Magušin; Školiteľ: Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vymedzenia postavenia hláv štátov vo vybraných krajinách, ktorými sú Dánsko, Nórsko a Švédsko. Práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvé tri kapitoly pojednávajú o historickom a spoločenskom východisku k problematike analyzovania postavenia hláv štátov v jednotlivých krajinách.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Volebne úspešné politické strany v strednej Európe: Cesta za dominanciou strán Smer a Fidesz (2010 | pridané 21. júna 2010)

Michal Katuška; Školiteľ: Marek Rybář, PhD

Skúmanie fenoménu volebne úspešných strán v strednej Európe na prípadoch strany Smer a strany Fidesz, analýza prícin a dopadov týchto strán na stranícke systémy, v ktorých pôsobia, ako aj urcenie hlavných faktorov pôsobiacich ako katalyzátory týchto strán na ceste za dominanciou v nich.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

11hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Dánsko v procese európskej integrácie (1998 | pridané 14. marca 2010)

Andrej Filanda; Školiteľ: Doc. PhDr. Darina Malová, CSc.

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vysvetliť špecifický postoj Dánskeho kráľovstva voči európskej integrácii.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zahraničná politika USA (1917-1947): Medzi izolacionizmom a intervencionizmom (2008 | pridané 11. septembra 2008)

Simona Baránková; Školiteľ: PhDr. Marián Manák

BARÁNKOVÁ, Simona: Zahraničná politika USA (1917-1947): Medzi izolacionizmom a intervencionizmom. [Diplomová práca] / Simona Baránková. – Trnavská univerzita v Trnave. Filozofická fakulta, Katedra politológie. – Konzultant: PhDr. Marián Manák. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister politológie. Trnava : FF TU, 2008. 83 s.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Komparácia inštitucionálneho vývoja Slovenskej televízie a Českej televízie (2008 | pridané 6. januára 2008)

Petra Vancová; Školiteľ: Mgr. Andrej Školkay, Ph.D.

Témou tejto diplomovej práce je inštitucionálny vývoj dvoch televízií vo verejnej službe – Slovenskej televízie a Českej televízie a ich komparácia. Tieto televízie vznikli z bývalej Československej televízie. Na porovnanie sme si vybrali kritériá, ktoré sú inštitucionálneho charakteru a sú pod priamym vplyvom politicko-spoločenskej situácie v krajine.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v SR a ČR (2007 | pridané 18. júla 2007)

Martin Jevčák; Školiteľ: Mgr. Ladislav Öllős, PhD.

Hlavnou témou diplomovej práce je účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v Slovenskej republike a Českej republike. Práca je rozdelená na 5 kapitol. Obsahuje 3 prílohy a 3 tabuľky. V úvode autor poskytuje pohľad na národnostnú problematiku z pohľadu medzinárodného spoločenstva.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra politológie a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa