sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

Ostatné príbuzné odbory

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Ostatné príbuzné odbory

Ostatné príbuzné odbory

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Postoj Francúzskej republiky ku krajinám Maghrebu v kontexte Arabskej jari (2014 | pridané 6. októbra 2014)

Mgr. Tomáš Sokol; Školiteľ: PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

Francúzska zahraničná politika má veľmi dlhú tradíciu pôsobenia v Maghrebe. Previazanosť týchto dvoch celkov je v dnešnej dobe natoľko vysoká, že zásadné zmeny vyvolajú okamžitú reakciu na oboch stranách.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Voľby do orgánov územnej samosprávy obcí v roku 2010 (2011 | pridané 9. mája 2012)

Lukáš Jankovič; Školiteľ: Mgr. Aneta Világi, PhD

Hlavným cieľom práce je skúmanie prejavov štiepení vo volebnom správaní vo voľbách do orgánov územnej samosprávy na Slovensku v roku 2010.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sloboda prejavu v európskom a americkom práve (2007 | pridané 31. mája 2007)

Michal Drotován; Školiteľ: JUDr. Dušan Pálka

Diplomová práca sa zaoberá vybranými problémami v otázke slobody prejavu v európskom a americkom práve. Práca je rozdelená na sedem častí vrátane úvodu a záveru. Jadro práce tvorí päť kapitol. Prvá kapitola približuje základné aspekty slobody prejavu ako vo filozofickej tak aj v právnej rovine.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Reformy procesu prijímania rozpočtu a legislatívneho procesu z pohľadu Európskeho parlamentu (2007 | pridané 25. mája 2007)

Mgr. Bc. Igor Blahušiak; Školiteľ: Mgr. Ondřej Krutílek

Práca podrobne popisuje a analyzuje zmeny v rámci legislatívnych a rozpotových právomocí EP. Na základe takto zhromaždeného empiricko-analytického materiálu má práca za ciel overit hypotézu, že najskôr došlo v priebehu procesu posilnovania právomocí EP k posilneniu právomocí v oblasti rozpoctovej, a toto sa následne premietlo do posilnenia právomoci legislatívnej.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa