sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

Teória dejín štátu a práva

Portál obsahuje 6 diplomových prác z odboru Teória dejín štátu a práva

Teória dejín štátu a práva

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Norimberský proces 1945/1946 (2011 | pridané 13. apríla 2013)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Práca zachytáva stručne Norimberský proces (1945 – 1946) a cestu k nemu. V prvej kapitole rozoberá základné pojmy potrebné pre pochopenie širších súvislosti a taktiež historický vývoj rozdelený na dve podobdobia – do začiatku druhej svetovej vojny a po ňom. Druhá kapitola rozoberá právny základ Norimberského procesu – Londýnsku dohodu z 8.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra právnych dejín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nástroje vypĺňania medzier v práve (2013 | pridané 13. apríla 2013)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD

Práca sa zaoberá nástrojmi vypĺňania medzier v práve, resp. v zákone. Jej cieľom je vysvetliť nielen tie nástroje, ktoré sa tradične uvádzajú v literatúre, ale najmä tie, ktoré sa s medzerami v práve spájajú menej frekventovane, ak vôbec. Práca sa v úvode venuje existencii medzier v práve, resp. v zákone a načrtáva ich unikátnu klasifikáciu.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Referendum ako druh ľudového hlasovania (2010 | pridané 28. mája 2011)

Tomáš Čentík; Školiteľ: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.

Práca sa v úvode zaoberá otázkami demokracie (priamej a nepriamej), ako základným predpokladom na lepšie pochopenie inštitútu referenda a jeho miesta v súčasných demokraciách. Následná analyzuje podstatu a základné znaky referenda z právno-politického hľadiska. V závere vytvára vlastnú koncepciu referendového práva ako jednu z oblastí ústavného práva Slovenskej republiky.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra teórie štátu a práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Postavenie Svätej stolice v medzinárodnom práve (2009 | pridané 16. júna 2009)

Jozef Filko; Školiteľ: prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.

Témou práce je postavenie Svätej stolice ako hlavy Katolíckej cirkvi v medzinárodnom práve, najmä jej právna subjektivita, medzinárodnoprávne zmluvné vzťahy, diplomatické vzťahy a členstvo v medzinárodných organizáciách. Objasňuje dôvod medzinárodnoprávneho postavenia Svätej stolice a zaoberá sa jej súčasnou pozíciou v medzinárodnom spoločenstve štátov.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

F.A.HAYEK: TEÓRIA SPONTÁNNEHO PORIADKU A SPONTÁNNY VÝVOJ PRÁVNYCH SYSTÉMOV (2009 | pridané 12. februára 2009)

Andrej Beňo; Školiteľ: Doc. PhDr. Jarmila Chovancová Csc.

BEŇO, Andrej. F.A.Hayek: Teória spontánneho poriadku a spontánny vývoj právnych systémov [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta; Katedra teórie práva a sociálnych vied. Školiteľ: Doc. PhDr. Jarmila Chovancová Csc. Komisia pre obhajobu: Katedra teórie práva a sociálnych vied. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister práv.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Formy priamej demokracie (2004 | pridané 2. júla 2007)

Mgr. Peter Serina; Školiteľ: Doc.JUDr. Imrich Kanárik, CSc.

Dôvodov prečo som si vybral práve tému Priame formy demokracie bolo niekoľko. Predovšetkým je to téma, ktorá ma zaujíma z hľadiska vytvárania nových možností rozhodovania vecí verejných v konkrétnom politicko-právnom systéme, vo vzťahu k občanom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra teórie štátu a práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

41hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa