sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Hospodárske a finančné právo

Hospodárske a finančné právo

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Hospodárske a finančné právo

Hospodárske a finančné právo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Hmotnoprávna úprava ochrany hospodárskej súťaže pred zneužívaním dominantného postavenia v právnom poriadku Európskych spoločenstiev (2004 | pridané 16. januára 2008)

Peter Daniš; Školiteľ: JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Diplomová práca poukazuje na chápanie základných pojmov súvisiacich s problematikou ochrany hospodárskej súťaže pred zneužívaním dominantného postavenia na európskom trhu, a to predovšetkým na definovanie dominantného postavenia, jeho zneužívania, relevantného trhu, ako i na jednotlivé formy protisúťažného konania.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra obchodného, finančného a hosporárskeho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Hospodárske a finančné právo

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa