sme.sk
 

Občianske právo

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Občianske právo

Občianske právo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

ZÁLOŽNÉ PRÁVO A JEHO VÝKON (2012 | pridané 19. júna 2012)

Ing. Patrik KRISTIAN; Školiteľ: JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

KRISTIAN, Patrik: Záložné právo a jeho výkon. [Magisterská práca]. Vysoká škola v Sládkovičove. Fakulta práva Janka Jesenského; Katedra občianskeho práva. Školiteľ: JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister práv. Sládkovičovo: FPJJVŠS, 2012. 62 s.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra občianskeho a obchodného práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

VZNIK ZMLÚV, VZNIK PRÁVNYCH ÚKONOV (2010 | pridané 31. mája 2010)

Kubala Michal; Školiteľ: JUDr. Vladislav Marko

Táto práca pojednáva o vzniku zmlúv a právnych úkonov, o okolnostiach vzniku právnych úkonov a o ich praktickom využití v každodennom živote. Definuje a vymedzuje čo vlastne právne úkony sú a čo nie. Vymedzuje za akých okolností sú platné a relevantné a kto môže byť účastníkom právnych úkonov. Práca zdôrazňuje rovnosť účastníkov konania v Občianskom zákonníku.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra súkromnoprávnych disciplín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

10hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Odopretie spravodlivosti v civilnom procese (2009 | pridané 4. augusta 2009)

Tomáš Klinka; Školiteľ: bez školiteľa

Rigorózna práca je venovaná civilno-procesnej problematike „denegatio iustitiae“ s prihliadnutím na jej ústavnoprávne a právno-teoretické aspekty. Snaží sa tému poňať komplexne a spracovať ju systematicky ako prienik uvedených právnych odvetví. Využíva pri tom relevantnú judikatúru a odbornú literatúru spracovanú metódou kritickej analýzy.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra občianskeho a obchodného práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

24hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Zásady občianskeho súdneho konania (2005 | pridané 24. júla 2005)

Lenka Lenická; Školiteľ: Doc. JUDr. Lubomir Fogas, CSc.

Práca sumarizuje doterajšie teoretickoprávne poznatky v problematike obcianskeho súdneho konania a aktualizuje ich vo vztahu k novým legislatívnym zmenám v Slovenskej republike.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa