diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

Ostatné príbuzné odbory

Portál obsahuje 6 diplomových prác z odboru Ostatné príbuzné odbory

Ostatné príbuzné odbory

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vznik a vývoj pápežského štátu (2012 | pridané 10. apríla 2012)

Bc. Peter Holúbek; Školiteľ: Prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.

V prvej kapitole sa venujeme formovaniu pápežskej moci od vzniku pápežstva. Významný nárast moci pápežov nastal po vytvorení mocenského vákua po páde Západorímskej ríše, kedy sa začali formovať základy budúceho pápežského štátu. Druhá kapitola je zameraná na vymanenie sa pápežstva z vplyvu Byzancie, keď za podpory Frankov vznikol pápežský štát.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DIGITÁLNE VYSIELANIE – NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PRÁVNOM PORIADKU SR (2010 | pridané 23. októbra 2010)

Ing. Patrik Kristian; Školiteľ: JUDr. T. Mahrová, doc. JUDr. D. Gregušová, CSc.

Predmetom práce je nová právna úprava, ktorá reguluje spoločenské vzťahy vznikajúce pri zavedení digitálneho vysielania v podmienkach Slovenskej republiky. Úvodná časť práce sa zaoberá stručnou históriou televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku a jej právnou úpravou až po súčasnosť.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hudobné dielo - predmet autorskoprávnej ochrany (2010 | pridané 19. augusta 2010)

Marcel Kmeť; Školiteľ: doc. JUDr. Ján Cirák, CsC.

Témou diplomovej práce je hudobné dielo ako predmet autorskoprávnej ochrany. Úvodom autor postuluje metodologické východiská svojej práce. V druhej časti sa práca sústreďuje na rozlíšenie ponímania pojmu hudobné dielo v hudobnej a v právnej vede.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

10hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (2009 | pridané 24. mája 2009)

Bernard Prívara; Školiteľ: JUDr. Klára Svobodová

The thesis deals with the problem of damages and interest on late payment under the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods . It begins by summarising the history of damages and the Convention. Following chapters describe preconditions of accrual of liability for damage, allow for the case of avoidance and emphasise the need to mitigate the loss. The last chapter deals with interest on late payment. Due to the vagueness of the

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

24hlasov

Princípy právneho štátu (2008 | pridané 14. januára 2008)

Bc. Júlia Nagyová; Školiteľ: Doc. JUDr. Eva Ottová, CSc.

V článku 1 Ústavy Slovenskej republiky sa píše, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Právny štát je synonymum zákonnej alebo ústavnej vlády, avšak nijaká ústava na svete, a teda ani Ústava Slovenskej republiky nemôže zabrániť tomu, aby sa štátna moc, ktorá je vybudovaná na jej základoch, nemohla premeniť na totalitný štát.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Medzinárodnoprávna úprava civilného letectva (2007 | pridané 27. mája 2007)

Andrej Michal; Školiteľ: Doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Všeobecná analýza civilného letectva v medzinárodnoprávnom kontexte.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra medzinárodného práva a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

54hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa