sme.sk
 

Teória žurnalistiky

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Teória žurnalistiky

Teória žurnalistiky

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

NOVEMBER 89 A VPN AKO ICH PREZENTOVALI PRINTOVÉ MÉDIÁ V ROKOCH 1989-90 (2009 | pridané 16. novembra 2009)

Martin Koleják; Školiteľ: Imrich Gazda, PhD.

Meritom práce je analýza mediálneho obrazu udalostí v porevolučnom Československu s implikáciami pre hnutie Verejnosť proti násiliu. Na pozadí troch prípadových štúdií - amnestie, voľba predsedu SNR a lustrácie - analyzuje autor dobové mediálne komunikáty periodík Pravda a Verejnosť v ich kvantitatívnej i kvalitatívnej rovine. Následnou konfrontáciou s historickými prameňmi a svedectvami aktérov udalostí, sa práca usiluje o syntézu materiálu s výpovednou vedeckou hodnotou.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Teória žurnalistiky

51hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Projekt lokálnej televízie Kunduz v kontexte medzinárodnej politiky (2005 | pridané 10. júna 2005)

Jana Murínová; Školiteľ: PhDr. Bohuslava Krížová

Diplomová práca Projekt lokálnej televízie Kunduz v kontexte medzinárodnej politiky skúma problematiku obnovy regionálnej televízie, čiže profesionálne zaučenie personálu a zavedenie digitálnej technológie. Každý projekt určený pre rozvojovú pomoc si žiada dôkladné poznanie krajiny, ekonomického, hospodárskeho aj politického pozadia.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra žurnalistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Teória žurnalistiky

40hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa