sme.sk
 

Masmediálna veda

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Masmediálna veda

Masmediálna veda

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Komunikačná stratégia politickej strany Sloboda a Solidarita k parlamentným voľbám 2010 (2010 | pridané 24. mája 2010)

Bc. Tomáš Dzurenda; Školiteľ: PhDr. Katarína Ďurková

Cieľom diplomovej práce je navrhnutie komunikačnej stratégie pre politickú stranu Sloboda a Solidarita k nadchádzajúcim parlamentným voľbám v roku 2010. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám (politická kampaň, nástroje a techniky politického marketingu), ktoré poskytujú práci akademický základ, z ktorého vychádza neskoršia analytická časť a návrhová časť.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Verejnoprávne vysielanie a jeho vplyv na kultúrne hodnoty poslucháča (2008 | pridané 19. júna 2008)

Nina Turčanová; Školiteľ: PhDr. Viera Lehoczká, PhD.

Slovenský rozhlas mal v roku 2007 osemdesiate výročie vzniku. Počas celého obdobia svojej existencie formoval, vzdelával a bol spoľahlivým radcom miliónov domácností v životoch dvoch generácií Slovákov.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra žurnalistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pán prsteňov ako mediálny fenomén (2007 | pridané 23. mája 2008)

Veronika Senková; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Táto práca sa zaoberá literárnym a filmovým dielom Pán prsteňov, autorom literárneho diela, J.R.R. Tolkienom, a podmienkami a sociálnym kontexom vzniku diela. Analyzuje mytologickú štruktúru kníh z hľadiska historických severských eposov, ako aj z hľadiska súčasnej populárnej literatúry. Analyzuje mýtus a jeho prítomnosť v diele Pán prsteňov.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

135hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Etika a internetové médiá (2001 | pridané 10. apríla 2005)

Tomáš Bella; Školiteľ: doc. JUDr. Luboš Šefčák, PhD.

Internet prináša pre masmédiá množstvo nových možností na šírenie ich komunikátov, pre žurnalistov môže byť aj cenným zdrojom informácií. Zároveň však v prostredí internetových médií vystupujú výraznejšie do popredia niektoré tradičné etické problémy žurnalistiky a objavujú sa aj úplne nové etické otázky.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra žurnalistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

51hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa