sme.sk
 

Ostatné príbuzné odbory

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Ostatné príbuzné odbory

Ostatné príbuzné odbory

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Virálny marketing (2008 | pridané 21. augusta 2009)

Lucia Kahancová; Školiteľ: PhDr. Peter Šesták

Práca sa zaoberá fenoménom virálneho marketigu - pojmamy, mechanizmom vzniku, faktormi dobrého virálneho videa,... Prezentuje najmä veľa praxe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparácia internetovej a printovej podoby SME (2009 | pridané 7. júna 2009)

Ladislav Kavecký; Školiteľ: Mgr. Juliana Laluhová

Práca pojednáva o klasických novinách - denníku SME a o internetovej verzii novín - sme.sk. Skúma ich vzájomný vzťah.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra masmediálnej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Virálny marketing v praxi - Stanica Žilina Záriečie (2009 | pridané 20. mája 2009)

Dušan Dobiaš; Školiteľ: Mgr. art. Martin Mistrík

Bakalárska práca o novom marketingovom fenoméne - o jeho virálnej odnoži. Popisuje podstatu, princípu fungovania a na reálnom príklade ilustruje, ako postupovať pri realizácii virálnej kampane.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa