diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo

Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo

Portál obsahuje 6 diplomových prác z odboru Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

VYUŽITIE SBS PRI ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA OSÔB VO VYBRANÝCH LYŽIARSKYCH STREDISKÁCH (2011 | pridané 14. novembra 2011)

Petra Kolenčiaková; Školiteľ: Ing. Kamil Boc PhD.

Diplomová práca sumarizuje informácie európskeho charakteru týkajúce sa zabezpečovania lyžiarskych tratí a trás s vyuţitím bezpečnostných zložiek.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

8hlasov

Bezpečnostné riziká v školskom prostredí (2010 | pridané 31. augusta 2010)

Janko Anonym; Školiteľ: Mgr. Valéria Moricová

Vzrastajúca miera agresivity na školách predstavuje v súčastnosti vážny problém. Vznikol dokonca fenomén ozbrojených školských útokov, ktoré predstavujú špecifické riziko. Práca sa zaoberá analýzou konkrétnych prípadov útokov na školách. Charakterizuje priebeh útokov, ich príčiny a motivácie páchateľov.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Miesto spravodajskej služby v modernom politickom systéme (2008 | pridané 1. marca 2010)

Mgr. Juraj Haško; Školiteľ: Doc. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Vedecké práce na tému spravodajských služieb v moderných politických systémoch zažívajú stále absenciu vo verejnom živote Slovenskej republiky. Často sú na túto tému písané len články v novinách, ktoré vykresľujú Spravodajskú službu ako Tajnú službu, ktorej úlohou je sledovanie a odpočúvanie občanov, politických oponentov, pripravovanie sabotáží, či dokonca aj samotné fyzické likvidovanie človeka.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra politológie a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Bezpečnostné verejno-správne služby

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Definovanie nových vývojových trendov v elektronickej zabezpečovacej signalizácií. (2005 | pridané 29. decembra 2007)

Bc.Ladislav Forgáč; Školiteľ: Ing.Zoltán Cséfalvay

Obsahom a cieľom mojej práce je oboznámiť sa s novými trendami zabezpečovacej signalizácie. Práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti poukazujem na súčasný stav problematiky, venujem sa všeobecným pojmom a druhom zabezpečovacích systémoch. V druhej časti poukazujem na nedostatky v súčasnosti používaných systémoch.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza a optimalizácia osvetlenia pracovných priestorov vo firme KOHAFLEX, s.r.o., Banská Bystrica (2007 | pridané 9. júna 2007)

Peter Uram; Školiteľ: Ing. Miroslav Dado, PhD.

Práca prezentuje výsledky analýzy vybraného faktoru pracovného prostredia – osvetlenia. Objektom analýzy je výrobná hala firmy KOHAFLEX s.r.o. Banská Bystrica, Majerská cesta 57, ktorej výrobná náplň je výroba tlakových kovových flexibilných hadíc.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky » Katedra technického manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

50hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza informačných systémov civilnej ochrany v Žilinskom kraji (2007 | pridané 7. júna 2007)

Ing. Michal Tencer; Školiteľ: Ing. Vladislav Kašpar, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá analýzou informačného systému civilnej ochrany Slovenskej republiky, ktorú tvorí hlásna a informačná služba. V jednotlivých kapitolách sú riešené organizačné, technické, technologické a softwarové riešenia. Výsledkom diplomovej práce je analýza týchto prostriedkov na území Žilinského kraja a jeho špecifík.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ostatné príbuzné odbory

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa