sme.sk
 

Ostatné príbuzné odbory

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Ostatné príbuzné odbory

Ostatné príbuzné odbory

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Analýza informačných systémov civilnej ochrany v Žilinskom kraji (2007 | pridané 7. júna 2007)

Ing. Michal Tencer; Školiteľ: Ing. Vladislav Kašpar, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá analýzou informačného systému civilnej ochrany Slovenskej republiky, ktorú tvorí hlásna a informačná služba. V jednotlivých kapitolách sú riešené organizačné, technické, technologické a softwarové riešenia. Výsledkom diplomovej práce je analýza týchto prostriedkov na území Žilinského kraja a jeho špecifík.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ostatné príbuzné odbory

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa