sme.sk
 

Humánna geografia

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Humánna geografia

Humánna geografia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Pútnický cestovný ruch na Slovensku - prípadová štúdia Staré Hory (2007 | pridané 18. júla 2008)

Bc. Daniela Lališová; Školiteľ: Mgr. Gabriela Nováková

K základným prvkom katolíckej spirituality nepochybne patrí mariánska úcta, preto nemôže chýbať v živote veriaceho Božieho ľudu. S mariánskym kultom je už od najstarších dôb spojené putovanie k mariánskym svätyniam. Púte sú dlhodobým prvkom európskych dejín. Aj u nás majú dávnu históriu. Pútnický cestovný ruch po roku 1989 je u nás relatívne nový fenomén.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

19hlasov

Inovačné prostredie na Slovensku (príklad univerzít) (2007 | pridané 21. augusta 2007)

Viera Čagalová; Školiteľ: doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Inovácie sú považované v dnešnej dobe za motor ekonomického rozvoja krajín a regiónov. Univerzity sú jedným z hlavných subjektov spoločnosti, ktoré determinujú kvalitu ľudského potenciálu a rozvoj ekonomiky založenej na vedomostiach. Zároveň sú miestom, kde sa vzdelanie a nápady prenášajú do praktického života, konkurencieschopnej činnosti.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

53hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Demografický, geografický a sociologický aspekt fenoménu singles na Slovensku a v Európe (2007 | pridané 7. júla 2007)

Michal Drotován; Školiteľ: Mgr. Branislav Bleha, Ph.D.

Bakalárska práca sa zaoberá vybranými aspektmi fenoménu singles na Slovensku a v Európe. Práca je rozdelená na šesť časti vrátane úvodu a záveru. Jadro práce tvoria kapitoly o základných sociologických a demografických aspektoch singles, ktorých súčasťou je aj definovanie samotného pojmu, a kapitola o priestorových aspektoch singles, ktorá je členená na dve časti.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

50hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa