sme.sk
 

Cestovný ruch

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Cestovný ruch

Cestovný ruch

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Rozvoj elektronického turizmu v Slovenskej republike (2009 | pridané 7. júna 2009)

Berčík Matúš; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc

Práca prezentuje výsledky výskumu aktuálneho stavu elektronického turizmu vo vybraných informačných systémoch cestovných kancelárií a hotelov. Cieľom práce bolo poznať súčasný stav využívania elektronického turizmu v Slovenskej republike prostredníctvom cieleného pozorovania, a porovnanie Slovenských systémov elektronického turizmu s vybranými zahraničnými informačnými systémami.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Cestovný ruch

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využívanie internetu ako distribučného kanála v cestvnom ruchu (2008 | pridané 22. júna 2008)

Eduard Poracký; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Bakalárska práca sa zaoberá využitím internetu ako distribučného kanála v cestovnom ruchu. Cieľom tejto práce je zhromaždiť súbor poznatkov o tom, ako funguje internet ako distribučný kanál v cestovnom ruchu a analyzovať efektívnosť jeho využitia subjektmi cestovného ruchu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Cestovný ruch

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa