sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

„Textové a slovotvorné špecifiká farmaceuticko-medicínskych textov (na príklade príbalových letákov liečiv)” (2006 | pridané 9. augusta 2008)

Helena Slamená; Školiteľ: Prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo skúmanie príbalového letáka liečiv ako špecifického druhu textu v špecifickej komunikačnej situácii, hľadanie produktívnych slovných druhov v týchto textoch a zdôvodnenie ich produktivity. Na analýzu bolo použitých niekoľko desiatok príbalových letákov humánnych liečiv.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút germanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

18hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa