sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Plurizentrismus in der deutschen Sprache (2007 | pridané 1. júla 2008)

Anna Mériová; Školiteľ: Mgr. Lubos Duda

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Pluricentrizmus. Dialektizmus. Varieta. Kodifikácia. Jazykové centrum. Národ. Kontaktný jazyk. Jazykové spoločenstvo. Austriacizmus. Helvetizmus. Teutonizmus. Mediálna diglosia. Tlmočenie. Vybavenie tlmočníka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súvetia v dokumentoch EÚ a ich slovenské ekvivalenty (2006 | pridané 19. júna 2008)

Milena Konôpková; Školiteľ: PaedDr. Mária Hardošová, PhD.

V diplomovej práci Súvetia v dokumentoch EÚ a ich slovenské ekvivalenty sme sa zaoberali gramatickou analýzou administratívno-právnych textov. Hlavným cieľom našej práce bolo porovnať súvetia a poukázať na prostriedky realizácie jednotlivých typov súvetí v anglickom a slovenskom jazyku a kvantifikovať ich. Podľa M.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

23hlasov

Využitie internetových zdrojov v príprave študentov-rusistov (2008 | pridané 3. mája 2008)

Petra Vavrinčíková; Školiteľ: Mgr. Oľga Brandys, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá internetom ako zdrojom učebných materiálov pre študentov-rusistov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

20hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Lexicografía española en la Red como una herramienta para traductores (2007 | pridané 25. mája 2007)

Michal Králik; Školiteľ: Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

La tesina se ocupa de las obras lexicográficas accesibles en Internet. El objetivo del trabajo es hacer un breve resumen de las herramientas, que Internet ofrece a los traductores, intérpretes y a todas las personas, que trabajan con las lenguas.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra romanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa