sme.sk
 

Etika

Portál obsahuje 3 diplomové práce z odboru Etika

Etika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Hannah Arendtová a fenomén totalitarizmu (2007 | pridané 14. septembra 2009)

Mikuláš Čikovský; Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.

0. Úvod: Práca ukazuje prostredníctvom niektorých kľúčových pojmov, ako Hannah Arendtová pristupuje k totalitarizmu a ako sa s ním vyrovnáva. Neriešia sa tu všeobecné otázky totalitarizmu.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút filozofie a etiky | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Relativizácia v etike: situačná etika (2006 | pridané 6. júla 2007)

Martin Poliačik; Školiteľ: Mgr. Oliver Brezinský, PhD.

Skúšal som nájsť niečo čo prekračuje hranice rozdielov medzi ľuďmi a dáva jasné svetlo do rozhodovania ľudí bez ohľadu na náboženské presvedčenie, krajinu pôvodu, pohlavie či rasu. Chcel som tieto rozdiely relativizovať a upriamiť sa na situáciu, v ktorej sa má človek rozhodnúť. Preto relativizácia v etike: situačná etika. Práca má štyri časti.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra filozofie | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

75hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunikácia a sociálne zručnosti ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi (2006 | pridané 6. júna 2007)

Iveta Búciová; Školiteľ: Doc. RSDr. Ján Brindza, CSc

Diplomová práca sa zaoberá teóriou a výskumom komunikácie detí – žiakov staršieho školského veku, navštevujúcich základné školy v meste a na dedine. Pokúša sa zistiť vzťah detí ku komunikačným prostriedkom a ich spôsob vyjadrovania pomocou nepriamej komunikácie, používanie mobilov a internetu v nepriamej komunikácii a vplyv nepriamej komunikácie na vzťahy medzi žiakmi.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Pedagogická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Etika

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa