sme.sk
 

Teológia

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Teológia

Teológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Biblická správa o stvorení sveta a človeka v konfrontácii s vedeckým poznaním (1995 | pridané 7. februára 2011)

Jozef Kovalík; Školiteľ: Mgr.Jozef Škantár

Veľkú závažnosť období prechodu z detstva do obdobia dospelosti získavajú otázky zmyslu telesnej existencie a vôbec zmyslu existencie celého sveta. Mladý človek sa musí vysporiadať s množstvom otázok, ktoré pred neho tento vek stavia a ktoré si doteraz nekladol.

Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Teológia

7hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa