diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Kultúrna antropológia a etnológia

Kultúrna antropológia a etnológia

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z odboru Kultúrna antropológia a etnológia

Kultúrna antropológia a etnológia

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Mobilný telefón a internet ako fenomény doby. Pozícia mobilného telefónu a internetu v každodennom živote jednotlivca s akcentom na komunikačný aspekt. (2008 | pridané 1. júla 2008)

Kamila Beňová; Školiteľ: Doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

ad 1/ Predkladaná diplomová práca sa zaoberá mobilným telefónom a internetom z teoretickej stránky. Sleduje ich v kontexte súčasnej modernej doby a vykresľuje ich ako fenomény, pričom sa zaoberá ich vznikom, vývinom a súčasným stavom, berúc do úvahy situáciu vo svete ako aj na Slovensku. Všíma si ich rolu v medziľudskej komunikácii a v zásahoch do sociálnych noriem správania sa.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra etnológie a etnomuzikológie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Kultúrna antropológia a etnológia

24hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa