sme.sk
 

Literárna veda

Portál obsahuje 2 diplomové práce z odboru Literárna veda

Literárna veda

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Mytologické, historické, sémantické a literárne pozadie v knihách J. K. Rowlingovej (2008 | pridané 15. februára 2010)

Miroslava Milatová; Školiteľ: PaedDr. Anton Lauček, PhD.

Pohľad na sériu kníh o Harrym Potterovi nie z pohľadu detského, či jednoduchého čitateľa, ale z pohľadu literárnej vedy.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Literárna veda

31hlasov

Po stopách Blut-und-Boden v mytopoetologickom koncepte románu Jozefa Cígera-Hronského Svet na Trasovisku. K analytickým vektorom politicky angažovanej literatúry (2008 | pridané 9. júla 2008)

Peter F. 'Rius Jílek; Školiteľ: doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.

Práca syntetizuje poznatky z viacerých humanitných a sociálnych vied a komplexnejšie predostiera problematiku výskumu mýtu a mýtizmu v kontexte politicky angažovanej literatúry nacistického a nacizoidného charakteru.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Literárna veda

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa