sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

Teória a dejiny výtvarných umení

Portál obsahuje 7 diplomových prác z odboru Teória a dejiny výtvarných umení

Teória a dejiny výtvarných umení

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Atmosféra v hudbe (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Stanislav Eliáš; Školiteľ: akad. mal. Ján Kudlička

Práca sa zaoberá súčinnosťou medzi výtvarným umením a hudbou, koreláciou, možnosťou vplyvu či jednoty. Pozerá sa na problém v historickom kontexte a hľadá možnosti ďalšieho progresu. Všíma si pohľady určitých autorov a ich diela či teórie. Dotýka sa tiež niektorých hraničných problémov. Problém vzájomných súvislostí rôznych druhov umenia sa rieši od nepamäti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Obraz ako výsledok sebapoznávania (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Monika Štálniková; Školiteľ: Mgr. art. Elena Šišková

Táto práca je mojou osobnou výpoveďou, kde hľadám seba samú. Otázky o podstate a zmysle života vlastného jestvovania a potreba vyznať sa v sebe, poznať svoje vlastnosti a možnosti v štádiu hľadania vlastnej identity sa pokúšam pomocou sebaanalýzy. Pomôckou mi je psychoanalýza a zdrojom vlastná kríza, ktorá ma podnietila k vytvoreniu tejto práce.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

48hlasov

Krajina v maliarstve (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Martin Môcik; Školiteľ: doc. akad. mal. Ján Kudlička

Vo výtvarnom umení sa možno na krajinu pozerať z viacerých hľadísk. Podľa toho sa k nej dá zvoliť aj rôzny prístup. Jednotlivé kapitoly v tejto štúdii do istej miery tvoria historický náčrt chápania krajiny v minulosti a jej zobrazovania. Vybrané maliarske osobnosti v kapitolách sú významne medzníky v slovenskom, európskom a svetovom umení.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Sv. Katarína (2004 | pridané 29. apríla 2005)

Lýdia Kocúreková; Školiteľ: ? ?

Človek sa odpradávna obklopoval drevom nielen preto, že človeku poskytuje pocit tepla, pohody, útulnosti, bezpečia, ale aj preto, lebo dotvára jeho životné prostredie. Dotvára krásno. Učí človeka vnímať, cítiť krásu, ale aj zároveň vytvárať krásu - krásu z dreva. V mojej diplomovej práci na tému „sv. Katarína“ venujem pozornosť hlavne materiálu a jeho stvárneniu.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Symboly katedry výtvarného umenia (2004 | pridané 14. apríla 2005)

Martin Moravčík; Školiteľ: Mgr.art. Rastislav Biarinec

Hlavnou témou diplomovej práce sú symbolické predmety katedry výtvarného umenia. Práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole sa autor zaoberá fenoménom symbolu, jeho vzniku a poslania. Táto časť obsahuje aj stručný prehľad symboliky v rôznych kultúrach v minulosti. Uvádza aj ich obradnú a kultovú symboliku. Podrobnejšie sa venuje slovanským obradom.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Čas (alegória času) (2004 | pridané 14. apríla 2005)

Anton Kubalík; Školiteľ: doc. akad. mal. Pavol Rusko

Možno si ani neuvedomujeme, ako často v bežnom živote používame slovíčko čas.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Alternatívne vyučovanie vo výtvarnej výchove (2004 | pridané 14. apríla 2005)

Andrea Tuhárska; Školiteľ: akad. mal. Marta Bošelová

Sen je ilúzia, predstavovaná túžba, spomienka minulých zážitkov. Sen má niekoľko podôb. Nie je to každodenný jav. Je nevyspytateľný a častokrát sa z prežitých situácií vyskladá mozaika tých najneuveriteľnejších príbehov. Niekedy sa stáva, že sa človek ocitne na hranici medzi snom a skutočnosťou, a vtedy akoby „sníval s otvorenými očami“.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra výtvarného umenia | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny výtvarných umení

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa