diplomovka.sme.sk » Katalóg » HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

Teória a dejiny hudby

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Teória a dejiny hudby

Teória a dejiny hudby

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Ranná talianska lutnová renesancia s prihliadnitím na dielo Francesca Canovu da Milana (2007 | pridané 2. augusta 2007)

Vladimír Ondrejčák; Školiteľ: Mgr. art. Ladislav Kačic, Ph. D.

Práca sa zaoberá talianskou lutnovou hudbou v 15. až 16. storočí. Postupne rozoberá vývoj lutny od vzniku a prieniku do európy. Uvádza sa tu aj vývoj notopisu, formy v akých sa skladby písali. Taktiež sa tu vyskytujú životopisy lutnových virtuózov v tomto obdobý až vyvrcholí životom a dielom jedného z najgeniálnejších lutnistov všetkých čias F.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Hudobná a tanečná fakulta » Katedra strunových a dychových nástrojov | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

36hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Symfonická tvorba Jána Cikkera s akcentom na Spomienky op. 25 (2007 | pridané 8. júna 2007)

Gabriel Rovňák ml.; Školiteľ: doc. Emil Skoták

Táto práca pojednáva o jednom z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov 20. storočia – Jánovi Cikkerovi (1911 – 1989). Popisuje nielen jeho biografiu, ale zameriava sa najmä na kompletnú tvorbu, dedikovanú symfonickému orchestru. Ku každému dielu uvádzam stručný rozbor a obsadenie orchestra s približnou minutážou.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF

World music na Slovensku (2007 | pridané 31. mája 2007)

Katarína Hoštáková; Školiteľ: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

Diplomová práca je zameraná na world music na Slovensku. Jej cieľom je zmapovanie slovenskej hudobnej scény v oblasti hudobného štýlu world music. Ponúka pohľad na jednotlivé skupiny a hudobníkov venujúcim sa tomuto štýlu. Jej snahou je zároveň poukázať na médiá, ktoré sa venujú alebo venovali world music. Vyzdvihujem niektoré časopisy, televízne a rozhlasové relácie.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra hudby KHU | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

39hlasov

Atmosféry a ruchy v audio vizuálnej tvorbe (2003 | pridané 21. júna 2005)

Peter Mazáček; Školiteľ: prof. Juraj Lexman

V tejto záverečnej diplomovej práci sa chcem zaoberať problematikou atmosférovej a ruchovej roviny pri výrobe audio-vizuálnych diel, výrobou ruchov, nahrávania atmosfér, ich postavenie oproti ostatným zvukovým rovinám a ich postavenie voči obrazu a samozrejme ich samotným využitím v jednotlivých žánroch.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Hudobná a tanečná fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

50hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa