1. Pododbor

Portál obsahuje 7 diplomových prác z odboru 1. Pododbor

1. Pododbor

2. Pododbor (7)

...
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti vo vybraných krajinách Európskej únie (2013 | pridané 23. marca 2015)

Jana Ďurišová; Školiteľ: PhDr. Katarína Nyulassyová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti vo Veľkej Británii, Maďarsku a Holandsku, s ohľadom na preskúmanie základného organizačného rámca fungovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach špecifického verejného poistenia.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prečo ľudia nechodia do divadla? Stratégie získavania ne-divákov. (2011 | pridané 9. júla 2013)

Ivana Váleková; Školiteľ: PhDr. Eva Havelková, PhD.

Záverečná bakalárska práca pod názvom „Prečo ľudia nechodia do divadla?“ pomocou sociologického prieskumu poukazuje na súbor postojov ne-divákov k divadlu a na prekážky, ktoré im bránia v návšteve divadelných predstavení.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Divadelná fakulta » Katedra manažmentu | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

HODNOTENIE A KONTROLA HLUKU NA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE NA ULICI MOSTNÁ POD NADCHODOM (2010 | pridané 14. júna 2010)

Ing. Marián Kompan; Školiteľ: Ing. Bronislav Kováč

Cieľom mojej práce je teoreticky a prakticky zvládnuť meranie hluku v cestnej doprave, definovať základné pojmy, popísať vplyv hluku z dopravy na životné prostredie a ľudský organizmus. Uviedol som legislatívne požiadavky na meranie a hodnotenie hluku. Popísal som teoreticky merané veličiny, zvuk, hluk a faktory, ktorú majú vplyv na jeho šírenie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

12hlasov

POSKYTOVANIE KOMPLEXNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI PACIENTOVI V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU V PODMIENKACH ADOS (2007 | pridané 31. januára 2010)

Jana Peštova; Školiteľ: PhDr.Môcová Erika

A

Univerzita Komenského » Jesseniová lekárska fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

40hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vplyv vybraných herných činností jednotlivca na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase (2009 | pridané 12. mája 2009)

Filip Potocký; Školiteľ: PaedDr. Peter Mačura. PhD.

Cieľom našej práce bolo analyzovať, ktorá z vybraných herných činností jednotlivca má vplyv na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase. K výsledkom sme sa dopracovali na základe získaných štatistických údajov z finálového turnaja majstrovstiev sveta kategórie žien do 19 rokov, za účasti 16 družstiev.

Univerzita Komenského » Fakulta telesnej výchovy a športu » Katedra hier | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Rozsudok v občianskom súdnom konaní (2009 | pridané 10. mája 2009)

Erika Sarkocyová; Školiteľ: JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Diplomová práca sa venuje rozsudku ako forme súdneho rozhodnutia v občianskom súdnom konaní, právnej analýze jeho štruktúry, druhov rozsudkov a vplyvu judikatúry na činnosť sudcov. Cieľom diplomovej práce je zachytenie života rozsudku od jeho kreovania samosudcom či senátom za súčasného dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov až po jeho aplikáciu účastníkmi konania.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra občianskeho a obchodného práva | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

33hlasov Dostupný celý text práce: DOC

RECYCLING AND ECONOMICAL PROFITABILITY IN THE SLOVAK REPUBLIC (2008 | pridané 3. februára 2009)

Daniel Heidrich; Školiteľ: MATTHIAS C. SUTHE

Speaking of recycling there is one major assumption that has to be fulfilled, the financial profitability. If the recycling is not profitable and based only on subsidies, it will not be never possible to establish wide network of waste treatment facilities. As a result, the main purpose of this study is to evaluate the profitability of recycling in the Slovak Republic.

City University Bratislava » Fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

22hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa